Generera parenteser Leetcode-lösning

Problembeskrivning Generera parenteser LeetCode Solution – "Generera parenteser" anger att givet värdet av n. Vi måste generera alla kombinationer av n par av parenteser. Returnera svaret i form av en vektor av strängar med välformade parenteser. Exempel: Ingång: n = 3 Utdata: [“((()))”,,”(()())”,,”(())()”,,”()(())”,,”()( )()"] Förklaring: …

Läs mer

Matchsticks till Square Leetcode Solution

Problembeskrivning Du får en heltalsmatris tändstickor där tändstickor[i] är längden på den i:te tändstickan. Du vill använda alla tändstickorna för att göra en ruta. Du ska inte bryta någon pinne, men du kan länka ihop dem, och varje tändsticka måste användas exakt en gång. Returnera sant om du kan göra denna kvadrat och falsk annars. Exempelinmatning: tändstickor = …

Läs mer

Partitionera till K Equal Sum Subset Leetcode Solution

Problembeskrivning Partitionen till K lika summa delmängder LeetCode Lösning – "Partition till K lika summa delmängder" anger att du får heltalsarraynumren och ett heltal k, returnera sant om det är möjligt att ha k icke-tomma delmängder vars summor är alla lika. Exempel: Ingång: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utdata: …

Läs mer

Palindrome-partitionering Leetcode-lösning

Problembeskrivning Palindrom-partitioneringen LeetCode-lösning – "Palindrome-partitionering" säger att du får en sträng, partitionera inmatningssträngen så att varje delsträng av partitionen är en palindrom. Returnera all möjlig palindrompartitionering av inmatningssträngen. Exempel: Indata: s = ”aab” Utdata: [[“a”,,”a”,,”b”],[“aa”,”b”]] Förklaring: Det finns exakt 2 giltiga …

Läs mer

Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösning

Problembeskrivning Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösningen – anger att du får en sträng s som innehåller parentes och gemener. Vi måste ta bort det minsta antalet ogiltiga parenteser för att göra inmatningssträngen giltig. Vi måste returnera alla möjliga resultat i vilken ordning som helst. Ett snöre är...

Läs mer

Kombination Sum Leetcode Solution

Problemet Combination Sum Leetcode Solution ger oss en matris eller lista med heltal och ett mål. Vi får höra att hitta de kombinationer som kan göras med dessa heltal vilket antal gånger som helst till det angivna målet. Så mer formellt kan vi använda den givna ...

Läs mer

Word Leetcode-lösning

Problembeskrivning Med tanke på ett mxn-kort och ett ord, ta reda på om ordet finns i rutnätet. Ordet kan konstrueras från bokstäver i sekventiellt intilliggande celler, där "intilliggande" celler är horisontellt eller vertikalt angränsande. Samma bokstavscell får inte användas mer än en gång. Exempel ...

Läs mer

Permutationer Leetcode Solution

Problemet Permutationer Leetcode-lösning ger en enkel sekvens av heltal och ber oss att returnera en komplett vektor eller matris med alla permutationer för den angivna sekvensen. Så innan du går in i att lösa problemet. Vi borde vara bekanta med permutationer. Så, en permutation är inget annat än ett arrangemang ...

Läs mer

Translate »