Monotonic Array Leetcode-lösning

Problembeskrivning: Den monotona arrayen Leetcode-lösning – Givet att en array är monoton om den antingen är monotont ökande eller monotont minskande. En array nums är monotont ökande om för alla i <= j, nums[i] <= nums[j]. En array nums är monotont avtagande om för alla i <= j, nums[i] >= nums[j]. Givet ett heltalsmatrisantal, returnera sant om det givna ...

Läs mer

Maximal storlek Subarray Summa är lika med k Leetcode-lösning

Problemformulering: Summan av den maximala storleken på delmatrisen är lika med k Leetcode Lösning – Givet en heltalsmatris numeriska och heltal k, returnera den maximala längden på en delmatris som summeras till k. Om det inte finns en, returnera 0 istället. Exempel: Ingång: nums = [1,-1,5,-2,3], k = 3 Utdata: 4 Förklaring: …

Läs mer

H-Index Leetcode-lösning

Problemformulering: H-Index Leetcode-lösning säger att – Givet en uppsättning heltal "citeringar" där citeringar[i] är antalet citeringar som en forskare fått för sin ith-uppsats, returnerar forskarens H-index. Om flera H-indexvärden finns, returnera det maximala bland dem. Definition av H-index: En vetenskapsman har ett index ...

Läs mer

Maximal sidolängd på en kvadrat med summa som är mindre än eller lika med Threshold LeetCode Solution

Problemformulering "Maximal sidolängd på en kvadrat med summa som är mindre än eller lika med tröskelvärde," säger att amxn matrismatta och ett heltalströskelvärde ges, returnerar den maximala sidolängden för en kvadrat med en summa som är mindre än eller lika med tröskeln eller returnera 0 om det inte finns någon sådan kvadrat. Exempel 1: Inmatning: …

Läs mer

Kontinuerlig Subarray Sum LeetCode Solution

Problemformulering Kontinuerlig delmatris Summa LeetCode Lösning – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar sant om nums har en kontinuerlig subarray av storleken på minst två vars element summeras till en multipel av k, eller falskt annars. Ett heltal x är en multipel av k om det finns ett heltal n så att x = n * k. 0 är alltid en...

Läs mer

Top K Frequent Elements LeetCode Solution

Problembeskrivning Top K Frekventa element LeetCode Lösning Säger att – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar de k vanligaste elementen. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Exempel 1: Indata: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Output: [1,2] Exempel 2: Input: nums = [1], k = 1 Output: [1] …

Läs mer

Translate »