Kontrollera i binär array att numret som representeras av en subarray är udda eller jämnt

Problemet "Kontrollera i binär matris, numret som representeras av en undergrupp är udda eller jämnt" säger att du får en binär matris och ett intervall. Arrayen består av numret i form av 0s och 1s. Problemuppgiften ber att ta reda på det antal som representeras ...

Läs mer

Icke-överlappande summa av två uppsättningar

Problembeskrivning Problemet ”Icke-överlappande summan av två uppsättningar” anger att du får två matriser som inmatningsvärden som arrA [] och arrB [] av samma storlek n. Båda grupperna har också distinkta element individuellt och några vanliga element. Din uppgift är att ta reda på den totala summan ...

Läs mer

Frågor för GCD av alla nummer i en matris utom element i ett givet intervall

Problemförklaring Problemet "Frågor för GCD för alla nummer i en matris utom element i ett visst intervall" anger att du får en heltalmatris och ett antal frågor. Varje fråga innehåller antalet vänster och höger. Problemuppgiften ber om att ta reda på ...

Läs mer

Ersätt två på varandra följande lika värden med ett större

Problembeskrivning Antag att du har ett heltal. Problemet “Ersätt två på varandra följande lika värden med en större” ber om att ersätta alla dessa parvärden säger "a" som kommer i följd med ett tal "a + 1" 1 större än dem (två på varandra följande siffror), så att även efter modifieringen eller upprepning där ...

Läs mer

Kontrollera om den angivna matrisen kan representera nivåbeställning av binärt sökträd

Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om den givna matrisen kan representera genomgång av nivåordning för binärt sökträd" anger att du får en genomgång av nivåordning för det binära sökträdet. Och använder trädets nivåordning. Vi måste effektivt hitta om nivåbeställningen ...

Läs mer

Translate »