Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar är oskiljaktiga?

Problemet ”Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar inte är sammankopplade?” anger att antar att du får två uppsättningar i form av array säg set1 [] och set2 []. Din uppgift är att ta reda på om de två uppsättningarna är Disjoint Sets eller inte. Exempel inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9, ...

Läs mer

Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra

Problemet ”Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra” säger att vi måste söka efter dubbletter i en given oordnad matris inom intervallet k. Här är k-värdet mindre än den givna matrisen. Exempel K = 3 arr [] =…

Läs mer

Skriv en funktion för att få skärningspunkten för två länkade listor

Problembeskrivning Problemet “Skriv en funktion för att få skärningspunkten för två länkade listor” säger att du får två länkade listor. Men de är inte oberoende länkade listor. De är anslutna någon gång. Nu måste du hitta denna skärningspunkt mellan dessa två listor. ...

Läs mer

Translate »