Clone Graph LeetCode Solution

Problembeskrivning Klongraf LeetCode Lösning – Vi får en referens till en nod i en ansluten oriktad graf och uppmanas att returnera en djup kopia av grafen. En djupkopia är i grunden en klon där ingen nod som finns i den djupa kopian ska ha referensen ...

Läs mer

Kortaste vägen i ett rutnät med eliminering av hinder LeetCode-lösning

Problembeskrivning Kortaste vägen i ett rutnät med hinder Eliminering LeetCode Lösning – Du får ett mxn heltalsmatrisrutnät där varje cell är antingen 0 (tom) eller 1 (hinder). Du kan flytta upp, ner, vänster eller höger från och till en tom cell i ett steg. Återgå det minsta antalet steg för att gå från det övre vänstra...

Läs mer

Minsvepare LeetCode-lösning

Problembeskrivning Minsvepare LeetCode Lösning – Låt oss spela minröjningsspelet (Wikipedia, onlinespel)! Du får en mxn char-matrisbräda som representerar spelplanen där: 'M' representerar en oupptäckt min, 'E' representerar en oupptäckt tom ruta, 'B' representerar en avslöjad tom ruta som inte har några intilliggande minor (dvs. ovanför, nedanför , vänster, höger och allt...

Läs mer

Partitionera till K Equal Sum Subset Leetcode Solution

Problembeskrivning Partitionen till K lika summa delmängder LeetCode Lösning – "Partition till K lika summa delmängder" anger att du får heltalsarraynumren och ett heltal k, returnera sant om det är möjligt att ha k icke-tomma delmängder vars summor är alla lika. Exempel: Ingång: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utdata: …

Läs mer

Alien Dictionary LeetCode Solution

Problembeskrivning Alien Dictionary LeetCode Solution – Det finns ett nytt främmande språk som använder det engelska alfabetet. Ordningen bland bokstäverna är dock okänd för dig. Du får en lista med strängord från det främmande språkets ordbok, där strängarna i ord sorteras lexikografiskt efter reglerna för detta nya språk. …

Läs mer

Anställd ledig tid LeetCode-lösning

Problembeskrivning Medarbetares lediga tid LeetCode Solution – Vi får en lista över anställda, som representerar arbetstiden för varje anställd. Varje anställd har en lista över icke-överlappande intervall, och dessa intervall är i sorterad ordning. Returnera listan över ändliga intervall som representerar den gemensamma fritiden i positiv längd för alla anställda, även i ...

Läs mer

Designa Hit Counter LeetCode Solution

Problemformulering Design träffräknare LeetCode Solution – Designa en träffräknare som räknar antalet träffar som tagits emot under de senaste 5 minuterna (dvs. de senaste 300 sekunderna). Ditt system bör acceptera en tidsstämpelparameter (i sekunders granularitet), och du kan anta att anrop görs till systemet i kronologisk ordning (dvs. tidsstämpeln ökar monotont). …

Läs mer

Binärt träd längsta sekvensen i följd LeetCode-lösning

Problembeskrivning Binärt träd Längsta följdsekvens LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera längden på den längsta på varandra följande sekvensvägen. Sökvägen hänvisar till vilken sekvens av noder som helst från en startnod till vilken nod som helst i trädet tillsammans med föräldra-barn-anslutningarna. Den längsta raka…

Läs mer

Word Leetcode-lösning

Problembeskrivning Med tanke på ett mxn-kort och ett ord, ta reda på om ordet finns i rutnätet. Ordet kan konstrueras från bokstäver i sekventiellt intilliggande celler, där "intilliggande" celler är horisontellt eller vertikalt angränsande. Samma bokstavscell får inte användas mer än en gång. Exempel ...

Läs mer

Är efterföljande Leetcode-lösning

Problembeskrivning I detta problem får vi två olika strängar. Målet är att ta reda på om den första strängen är en följd av den andra. Exempel första sträng = “abc” andra sträng = “mnagbcd” sant första sträng = “burger” andra sträng = “dominos” falsk metod (rekursiv) Detta är enkelt ...

Läs mer

Translate »