Meningsskärmpassning LeetCode-lösning

Problemformulering: Meningsskärmen Anpassar LeetCode Lösning: Givet en rader x kolumnskärm och en mening representerad som en lista med strängar, returnera antalet gånger den givna meningen kan passas in på skärmen. Ordföljden i meningen måste förbli oförändrad och ett ord kan inte delas upp i två rader. En …

Läs mer

Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode-lösning

Problembeskrivning: Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode Lösning: Det finns några sfäriska ballonger tejpade på en platt vägg som representerar XY-planet. Ballongerna representeras som en 2D-heltalsmatris där punkter[i] = [xstart, xend] anger en ballong vars horisontella diameter sträcker sig mellan xstart och xend. Du vet inte de exakta y-koordinaterna för...

Läs mer

Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning

Problemformulering: Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Lösning: Givet roten till ett binärt träd, platta till trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ska vara...

Läs mer

Nästa Greater Element II LeetCode-lösning

Problemformulering Next Greater Element II LeetCode Lösning – Givet en cirkulär heltalsmatris nums (dvs. nästa element i nums[nums.length – 1] är nums[0]), returnera nästa större tal för varje element i nums. Det nästa större talet av ett nummer x är det första större numret i dess korsande ordning nästa i arrayen, vilket betyder att du kan söka ...

Läs mer

Group Shifted Strings Leetcode-lösning

Problembeskrivning Gruppförskjutna strängar Leetcode Lösning – Vi kan flytta en sträng genom att flytta var och en av dess bokstäver till dess på varandra följande bokstav. Till exempel kan ”abc” ändras till att vara ”bcd”. Vi kan fortsätta att flytta strängen för att bilda en sekvens. Till exempel kan vi fortsätta att flytta "abc" för att bilda sekvensen: "abc" -> "bcd" ...

Läs mer

Camelcase Matchande Leetcode-lösning

Problembeskrivning: Camelcase Matching Leetcode Solution säger att – givet en array av sträng "queries" och sträng "pattern", returnera boolean array-resultat där resultat[i] är sant där "queries[i]" matchar med "pattern", annars falskt . Ett frågeord "queries[i]" matchar med "pattern" om du kan infoga några små engelska bokstäver i "pattern" så ...

Läs mer

Giltigt triangelnummer LeetCode-lösning

Problemformulering Giltigt triangelnummer LeetCode Lösning – Givet ett heltals array nums, returnera antalet tripletter som valts från arrayen som kan göra trianglar om vi tar dem som sidolängder av en triangel. Indata: nums = [2,2,3,4] Output: 3 Förklaring: Giltiga kombinationer är: 2,3,4 (med de första 2) …

Läs mer

Maximal storlek Subarray Summa är lika med k Leetcode-lösning

Problemformulering: Summan av den maximala storleken på delmatrisen är lika med k Leetcode Lösning – Givet en heltalsmatris numeriska och heltal k, returnera den maximala längden på en delmatris som summeras till k. Om det inte finns en, returnera 0 istället. Exempel: Ingång: nums = [1,-1,5,-2,3], k = 3 Utdata: 4 Förklaring: …

Läs mer

Translate »