LRU Cache Leetcode-lösning

Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution

Problembeskrivning Binärt träd Zigzag Level Order Traversal LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera sicksacknivåordningens genomgång av nodernas värden. (dvs från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Förklaring Vi …

Läs mer

Webbsökrobot LeetCode-lösning

Problembeskrivning Webbsökrobot LeetCode Lösning – Givet en URL startUrl och ett gränssnitt HtmlParser, implementera en webbsökrobot för att genomsöka alla länkar som är under samma värdnamn som startUrl. Returnera alla webbadresser som erhållits av din sökrobot i valfri ordning. Din sökrobot bör: Börja från sidan: startUrl Anropa HtmlParser.getUrls(url) för att hämta alla webbadresser från en webbsida för ...

Läs mer

Majority Element Leetcode-lösning

Problembeskrivning Vi får en rad heltal. Vi måste returnera heltalet som inträffar mer än ⌊N / 2⌋ tid i matrisen där ⌊ ⌋ är golvoperatören. Detta element kallas majoritetselementet. Observera att inmatningsmatrisen alltid innehåller ett majoritetselement. ...

Läs mer

Permutationer Leetcode Solution

Problemet Permutationer Leetcode-lösning ger en enkel sekvens av heltal och ber oss att returnera en komplett vektor eller matris med alla permutationer för den angivna sekvensen. Så innan du går in i att lösa problemet. Vi borde vara bekanta med permutationer. Så, en permutation är inget annat än ett arrangemang ...

Läs mer

Majoritetselement

Problemförklaring Med tanke på en sorterad matris måste vi hitta majoritetselementet från den sorterade matrisen. Majoritetselement: Antal som förekommer mer än hälften av arrayens storlek. Här har vi gett ett nummer x vi måste kontrollera att det är majoritetselementet eller inte. Exempel Ingång 5 2 ...

Läs mer

Translate »