Räkna underarrangemang med totalt distinkta element som originalarray

Problembeskrivning "Räkna underarrangemang som har totalt distinkta element som originalarrayen" anger att du får en heltalmatris. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet underarrayer som innehåller alla distinkta element som finns i en originalmatris. Exempel arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Läs mer

Räkna par från två sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x

Problemförklaring "Räkna par från två sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x" -problem säger att du får två sorterade arrayer med heltal och ett heltal som kallas summa. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet par som uppgår till ...

Läs mer

Translate »