Union och skärningspunkt mellan två länkade listor

Med tanke på två länkade listor, skapa ytterligare två länkade listor för att få union och skärningspunkt mellan elementen i befintliga listor. Exempel Ingång: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Utgång: skärningslista: 14 → 9 → 5 Facklista:…

Läs mer

Maximal efterföljande summa så att inga tre följer varandra

Problemet ”Maximal sammansättningssumma så att inga tre följer i följd” säger att du får en rad heltal. Nu måste du hitta en sekvens som har den maximala summan med tanke på att du inte kan beakta tre element i följd. För att komma ihåg är en följd inget annat än en matris ...

Läs mer

Frågor på XOR av den största udda delaren i intervallet

Problemförklaring Problemet "Frågor på XOR med största udda delare i intervallet" säger att du får en array med heltal och fråga q, varje fråga består av ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på XOR för den största udda delaren inom det givna intervallet ...

Läs mer

Största summan sammanhängande subarray

Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på den största summan angränsande subarray. Detta betyder inget annat än att hitta en subarray (kontinuerliga element) som har den största summan bland alla andra subarrays i den givna arrayen. Exempel arr [] = {1, -3, 4,…

Läs mer

Translate »