Implementering av Deque med hjälp av dubbelt länkad lista

Problemförklaring Problemet "Implementering av Deque med dubbelt länkad lista" anger att du måste implementera följande funktioner i Deque eller Dubbelavslutad kö med en dubbelt länkad lista, insertFront (x): Lägg till element x i början av Deque insertEnd (x ): Lägg till element x i slutet av ...

Läs mer

Sökning och insättning av binärt sökträd

Problembeskrivning Skriv en algoritm för att utföra sökning och infogning i binärt sökträd. Så vad vi ska göra är att infoga några av elementen från inmatningen i ett binärt sökträd. När vi ombeds söka efter ett visst element söker vi efter det bland elementen i BST (kort ...

Läs mer

Hitta det minsta positiva heltalsvärdet som inte kan representeras som summan av någon delmängd av en given matris

Problembeskrivning Du får ett sorterat antal heltal. Vi måste hitta det minsta positiva heltalsvärdet som inte kan representeras som summan av någon delmängd av en given matris. Exempel arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Förklaring: Eftersom det inte finns någon undergrupp som kan representera 2 som en ...

Läs mer

Konstruera BST från dess givna nivåbeställning

Med tanke på nivåordningens genomskridande av ett binärt sökträd, skriv en algoritm för att konstruera det binära sökträdet eller BST från ITS-givna nivåordernomgång. Exempel Ingångsnivå Beställning [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Utmatning i ordning: 5 8 9 12 15 18 ...

Läs mer

Translate »